קראו בכותר - הנדסת חשמל בקרה ואנרגיה : מדידות - חלק א