קראו בכותר - האדם במרחב החברתי-תרבותי : ספר לימוד בגאוגרפיה ופיתוח הסביבה