קראו בכותר - לחיות יחד בישראל ב : ספר לימוד במולדת, חברה ואזרחות