קראו בכותר - אביב חדש : האנציקלופדיה הישראלית לנוער - כרך 15 : צ, צדי - קנדה
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית