קראו בכותר - العربيّةُ لغتُنا للصفّ الحادي عشر - مرشد المعلّم  / ערבית שפתנו : כיתה יא - מדריך למורה