קראו בכותר - مرشد المعلّم لكتاب العربيّةُ لغتُنا للصفّ الحادي عشر / ערבית שפתנו : כיתה יא - מדריך למורה