קראו בכותר - פלא טבע 3 : עולם מגוון - לכיתה ב / חוברת הדגמה