קראו בכותר - نحنالموطن والمجتمع والمدنيّات للصفّ الرابع  أيهم من الرملة /אנחנו : מולדת חברה ואזרחות לכיתה ד - איה