קראו בכותר - نحنالموطن والمجتمع والمدنيّات للصفّ الرابع  أيهم من الرملة / אנחנו : מולדת חברה ואזרחות לכיתה ד - אי