קראו בכותר - מפתחות לאדם עם ומקום : לכיתה ה - ספר לימוד במקצוע תרבות יהודית-ישראלית