קראו בכותר - של"י ושלכם לכיתה ד : ערבות הדדית - שערים לתרבות יהודית-ישראלית