קראו בכותר - של"י ושלכם לכיתה ג : חברות ומנהיגות - שערים לתרבות יהודית-ישראלית