קראו בכותר - العربية لغتنا الصف الثامن  لغة، فهم، تعبير / ערבית שפתנו : כיתה ח