קראו בכותר - العربية لغتنا- الصف السابع لغة، فهم، تعبير الجزء 2 / ערבית שפתנו – כיתה ז חלק 2