קראו בכותר - العربية لغتنا- الصف السابع لغة، فهم، تعبير الجزء 1 / ערבית שפתנו : כיתה ז - חלק ראשון