קראו בכותר - מסלולים פלוס : גאומטרייה לכיתה ה - ממוצע וחקר נתונים, מספרים עשרוניים, אחוזים