קראו בכותר - מסלולים : מתמטיקה לבית הספר-היסודי - כיתה ה - ממוצע וחקר נתונים, מספרים עשרוניים, אחוזים