קראו בכותר - العربية لغتنا كتاب الصف الخامس - الجزء الثاني/ ערבית שפתנו לכיתה ה -חלק שני