קראו בכותר - العربية لغتنا كتاب الصف الخامس- الجزء الأول/ ערבית שפתנו לכיתה ה -חלק ראשון