אפשרויות רכישה

שם המוצר:  מילה טובה : עברית לכיתה ב - 1
כיתה:  ב'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 13.5 ש"ח