אפשרויות רכישה

שם המוצר:  מדעי החומר לכיתה ח
כיתה:  ח'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 47.5 ש"ח