אפשרויות רכישה

שם המוצר:  מדעי החומר לכיתה ח
כיתה:  ח'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 42 ש"ח