אפשרויות רכישה

שם המוצר:  מתמטיקה לכיתה ג / مسارات: رياضيات للمدرسة الابتدائية – الصف الثالثالهندسة- مسارات: رياضيّات للمدرسة الابتدائيّة- الصفّ الثالث / גאומטריה לכיתה ג'
כיתה:  ג'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 11 ש"ח