אפשרויות רכישה

שם המוצר:  الناس والبلدات: كتاب لتعليم الجغرافيا / אנשים וישובים: ספר לימוד בגאוגרפיה
כיתה:  ז' - ח'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 56.6 ש"ח