אפשרויות רכישה

שם המוצר:  מפתח הקסם : קוראים עם קסם - לחינוך הממלכתי-דתי
כיתה:  א' - ב'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 12.6 ש"ח