אפשרויות רכישה

שם המוצר:  מבוא לגרפיקה ממוחשבת - כרך א
כיתה:  י' - י"ב
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית האוניברסיטה הפתוחה 
מחיר: 25.6 ש"ח