אפשרויות רכישה

שם המוצר:  מפתח הקסם : קוראים עם קסם - סדרה מעודכנת
כיתה:  א' - ב'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 30 ש"ח