אפשרויות רכישה

שם המוצר:  الكرة الأرضيّة. البيئة . الإنسان كتاب تعليم في الجغرافيا وتطوير البيئة- الصفّ الثامن/ כדור הארץ: סב
כיתה:  ח'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 20 ש"ח