אפשרויות רכישה

שם המוצר:  שבילים : מתמטיקה לבית הספר היסודי, כיתה ג'גאומטריה לכיתה ג ( חדש )
כיתה:  ג'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 11 ש"ח