אפשרויות רכישה

שם המוצר:  מבוא לחקר ביצועים
כיתה:  י' - י"ב
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 21 ש"ח