אפשרויות רכישה

שם המוצר:  מצוינות במתמטיקה : כיתה ז
כיתה:  ז'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 13.6 ש"ח