אפשרויות רכישה

שם המוצר:  מתמטיקה לחטיבת הביניים : כיתה זמתמטיקה לחטיבת הביניים : כיתה ז - ספר 2
כיתה:  ז'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 12 ש"ח