אפשרויות רכישה

שם המוצר:  כיתה ח : חינוך ישראלי תרבות ישראל ומורשתו תיקון היחיד וחברה מתוקנת בהגות היהודית והציונית
כיתה:  ח'
עמותת חינוך ישראלי ע"ר 
מחיר: 24 ש"ח