אפשרויות רכישה

שם המוצר:  כיתה ז: חינוך ישראלי תרבות ישראל ומורשתו זהות יהודית בעולם משתנה
כיתה:  ז'
עמותת חינוך ישראלי ע"ר 
מחיר: 24 ש"ח