אפשרויות רכישה

שם המוצר:  תולדות המוזיקה : מימי הביניים עד המאה העשרים
כיתה:  י' - י"ב
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 30 ש"ח