אפשרויות רכישה

שם המוצר:  מדעי החומר לכיתה ז
כיתה:  ז'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 39 ש"ח