אפשרויות רכישה

שם המוצר:  תנ"ך לחטיבת הביניים : ממלכת דוד ושלמה - כיתה ט
כיתה:  ט'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 36 ש"ח