אפשרויות רכישה

שם המוצר:  ניצנים של אותיות 1 : הכרת האותיות ומילים ראשונות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון, האוניברסיטה העברית בירושלים ע"ר 
מחיר: 39.3 ש"ח