אפשרויות רכישה

שם המוצר:  תנ"ך לכיתה ד : יהושע - שופטים
כיתה:  ד'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 62.4 ש"ח