אפשרויות רכישה

שם המוצר:  שבילים: מתמטיקה לכיתה ב - בערבית / مسارات: رياضيات للمدرسة الابتدائية – الصف الثانيالهندسة- مسارات: رياضيّات للمدرسة الابتدائيّة- الصفّ الثاني / גאומטריה לכיתה ב'
כיתה:  ב'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 7 ש"ח