אפשרויות רכישה

שם המוצר:  مسارات : رياضيات للمدرسة الابتدائية- الصف السادسالكتاب 24-الهندسة- مسارات: رياضيّات للمدرسة الابتدائيّة- الصفّ السادس/גאומטריה לכיתה ו'
כיתה:  ו'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 9.6 ש"ח