אפשרויות רכישה

שם המוצר:  שבילים : מתמטיקה לבית הספר היסודי, כיתה ב'גאומטריה לבית הספר היסודי (לכיתה ב : חדש!)
כיתה:  ב'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 7 ש"ח