אפשרויות רכישה

שם המוצר:  יוצאים מהמפה
כיתה:  ה'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 46.8 ש"ח