אפשרויות רכישה

שם המוצר:  مسارات: رياضيات للمدرسة الابتدائية – الصف الأولالهندسة- مسارات: رياضيّات للمدرسة الابتدائيّة- الصفّ الأوّل / גאומטריה לכיתה א'
כיתה:  א'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 7 ש"ח