אפשרויות רכישה

שם המוצר:  الحياة معًا في إسرائِيل – الصّفّ الثّاني : كتاب تعليم في الموطن والمجتمع والمدنيّات / לחיות יחד בישר
כיתה:  ב'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 10 ש"ח