אפשרויות רכישה

שם המוצר:  כדור הארץ : סביבה, אדם - פרקים בגאוגרפיה פיזית לחטיבת הביניים
כיתה:  ח'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 20 ש"ח