אפשרויות רכישה

שם המוצר:  الحياة معًا في إسرائِيل – الصّفّ الرابع : كتاب تعليم في الموطن والمجتمع والمدنيّات / לחיות יחד בישרא
כיתה:  ד'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 9 ש"ח