אפשרויות רכישה

שם המוצר:  الحياة معًا في إسرائِيل – الصّفّ الثّالث : كتاب تعليم في الموطن والمجتمع والمدنيّات / לחיות יחד בישר
כיתה:  ג'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 10 ש"ח