אפשרויות רכישה

שם המוצר:  الحياة معًا في إسرائِيل – الصّفّ الثّالث: كتاب تعليم في الموطن والمجتمع والمدنيّات (לחיות ביחד בישר
כיתה:  ג'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 10.1 ש"ח