אפשרויות רכישה

שם המוצר:  العربية لغتنا: كتاب الصف الأول - الجزء 2 / ערבית שפתנו : כיתה א - ספר 2
כיתה:  א'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 8 ש"ח