אפשרויות רכישה

שם המוצר:  العربية لغتنا: كتاب الصف الأول - الجزء 2 / ערבית שפתנו - לכיתה א' ספר 2
כיתה:  א'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 9.5 ש"ח