אפשרויות רכישה

שם המוצר:  العربية لغتنا: كتاب الصف الأول - الجزء 1 / ערבית שפתנו : לכיתה א - ספר 1
כיתה:  א'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 11 ש"ח