אפשרויות רכישה

שם המוצר:  العربية لغتنا: كتاب الصف الأول - الجزء 1/ ערבית שפתנו - לכיתה א' ספר 1
כיתה:  א'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 11.5 ש"ח