אפשרויות רכישה

שם המוצר:  ועוד אחת החדשה : מתמטיקה לבית הספר היסודי, כיתה ד'כפל בעל-פה וכפל מאונך, חילוק בעל-פה וחילוק ארוך
כיתה:  ד'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 6.4 ש"ח