אפשרויות רכישה

שם המוצר:  מסע אל העבר : עולמות נפגשים - מאות 5 - 16
כיתה:  ז'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 52.4 ש"ח