אפשרויות רכישה

שם המוצר:  תנ"ך לחטיבת הביניים : משבטים לממלכה - כיתה ח
כיתה:  ח'
יד יצחק בן-צבי מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 36 ש"ח