אפשרויות רכישה

שם המוצר:  תנ"ך לכיתה ו : כולל את פרקי הלימוד ממלכים א, מלכים ב, ספר יונה, מגילת אסתר, מגילת רות ומזמורי תהילים
כיתה:  ו'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 62.3 ש"ח